Ateliere/Workshop-uri

Ateliere pentru Profesori, Părinți și Elevi

Ateliere

Ateliere pentru Profesori, Părinți și Elevi – Viziunea Noastră

Perioada școlară este una dintre cele mai importante etape în formarea viitorilor adulți. Avem cu toții amintirea acestei perioade din viața noastră, iar această amintire ne poate da indicii valoroase despre diferențele care au apărut la nivelul societății în care cresc și se dezvoltă copiii astăzi.

Este necesar să implicăm toate părțile sistemului educațional – părinți, copii și profesori – pentru a obține adaptarea acestui sistem la cerințele mediului socio-cultural actual – noutate, schimbare și imposibilitatea de a-l anticipa.

Succesul în educație trebuie evaluat atât în termeni de performanță școlară – obținută în sala de clasă, cât și în termenii capacității de relaționare cu colgii,  în familie și în societate de către copii.

Workshop-uri pentru Profesori

Succesul profesorului în sala de clasă poate fi evaluat în funcție de calitatea și cantitatea informațiilor pe care elevii le primesc, de modul în care ei sunt capabili să își utilizeze cunoștințele, acestea bazându-se pe nivelul de încredere în sine și stimă de sine care se construiesc în relațiile cu părinții, colegii și profesorii.

Cele mai importante strategii pentru a avea succes în sala de clasă sunt relațiile personale și comunicarea. Pentru a-și putea însuși cunoștințe utile și de durată, copiii trebuie să se simtă în siguranță, înțeleși și importanți.

Workshop-uri pentru Părinți și Copii

Parte din acest context sunt părinții care, la rândul lor, trebuie să simtă că fiii și fiicele lor sunt în siguranță, înțeleși și iubiți. Profesorii au nevoie să simtă că sunt respectați și apreciați. Complexitatea și numărul mareal relațiilor individuale și colective care se formează în interiorul triunghiului părinte-copil-profesor, sunt esențiale pentru a asigura succesul.

Ne propunem că, prin participarea tuturor părților la ateliere dedicate autocunoașterii și înțelegerii  mecanismelor psihologice emoționale și cognitive pe baza cărora funcționăm, să creștem nivelul de toleranță și adaptabilitate al participanților față de schimbările din mediul socio-cultural, să creștem abilitățile de comunicare, atât la nivelul grupului, cât și în exterior.

Efectele așteptate se obțin direct și indirect și printre ele se numără scăderea agresivității fizice și de limbaj, manifestarea respectului față de actul de învățare, creșterea flexibilității în gândire și a creativității elevilor, un mediu de lucru propice învățării pe termen lung, bune practici de învățare/ predare care vor fi utile participanților pe tot parcursul veții, creșterea adaptabilității la nou.